Nòg meer studenten bereiken?

Natuurlijk is het doel dat zo veel mogelijk studenten Check it weten te vinden en er hun voordeel uit halen. Een goed product aanbieden is dan heel belangrijk, maar net zo belangrijk is ook de communicatie eromheen zodat studenten weten dat Check it er is, waar ze het kunnen vinden én wat ze eraan hebben. Fabian Bol heeft vanaf februari 2020 onderzoek gedaan naar hoe studenten het beste bereikt kunnen worden en wat we nog aan Check it kunnen verbeteren.

Zijn conclusie is dat de naamsbekendheid van Check it op scholen waar zij wordt ingezet beter kan. Studenten zijn niet bekend met Check it en/of de studenten kennen Check it wel maar zijn vergeten wat ze ermee kunnen.

38% van de studenten die de enquête hebben ingevuld, hebben aangegeven dat Check it niet duidelijk vindbaar is. De communicatieafdeling van de school waar Check it wordt ingezet kan een belangrijke rol spelen bij het bereiken van zo veel mogelijk studenten. Daar gaan we dit schooljaar samen met de scholen extra aan werken.

Studenten hebben behoefte aan nieuwe content én nieuwe functionaliteiten. Gelukkig konden we daar meteen op inspelen met chatbot STU en verschillende nieuwe onderwerpen (zie ook eerder in deze nieuwsbrief).

Bij de vraag ‘welke functies moeten in ieder geval worden behouden?’ is het opvallend dat 77,2% van de respondenten aangeeft dat de chat moet worden behouden. 68,5% geeft aan dat de anonimiteit moet blijven binnen Check it. 87% geeft ook aan tevreden te zijn met de content die er nu op Check it staat (oftewel, ze geven aan daar niks aan te veranderen). Een downloadbutton zou het helemaal afmaken.