Universitair Medisch Centrum Utrecht

Check it is een product van PAZIO, onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). PAZIO richt zich op de ontwikkeling van digitale zorg en het verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg via digitale routes.

Missie

Check it is een sociale onderneming en we geloven in  een betere toekomst voor jongeren wanneer zij hun studieloopbaan succesvol doorlopen. Check it wil hen preventief informeren en signaleren op psychosociale en loopbaan georiënteerde vraagstukken. Check it gelooft in samenwerking en kennisdeling door (kosteloze) content deling tussen de verschillende scholen en het bevorderen van kennisoverdracht tussen onderwijsinstellingen en hulpverleningsdiensten. Check it hecht waarde aan persoonlijke aandacht, tijd en advies voor haar klanten.

Visie

Check it zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen het begeleidingsaanbod aan hun studenten kunnen uitbreiden met een online component. Dit portaal past bij de (online) leefwereld van de student en is veilig, laagdrempelig, betrouwbaar, anoniem en kosteloos voor de student. Hierdoor zal de student meer kans hebben op een succesvolle studieloopbaan.

Ontstaan van Check it

Binnen ROC Midden Nederland bestaat de overtuiging dat de zelfredzaamheid van studenten bij het zoeken van hulp en ondersteuning moet toenemen. Minder zorgen voor en meer empowerment. Daarnaast zijn de cijfers over het voortijdig schoolverlaten binnen het MBO aanleiding om kritisch te kijken naar het bereiken van studenten die vanwege persoonlijke omstandigheden voortijdig vertrekken. Samen met PAZIO, ROC Midden Nederland, hulpverleners en studenten is Check it in 2013 ontwikkeld. Al snel sloten andere onderwijsinstellingen zich aan bij Check it.

Check it is uitgegroeid tot een e-support portaal en app dat waar meer dan 100.000 studenten gebruik van kunnen maken bij hun zoektocht naar antwoorden op psychosociaal of loopbaan gebied.

Het team

André Dekker
Directie
Dorien Elsinger
Projectmanager
Marianne de Jong
Directie
Ernst de Klein
Finance
Amy van Kooten
Projectmanager
Marieke van Osch
Management assistente
Casper Paulich
Productmanager
Petra Schimmel
Projectmanager