Wat is Check it?

Onderwijsinstellingen kunnen Check it als ondersteuning inzetten om aan de groeiende hulpvragen van studenten te voldoen en het aantal vroegtijdige schoolverlaters (VSV) te verminderen. Dit sluit aan op de online leefwereld van studenten. Op Check it vindt de student betrouwbare informatie over loopbaan- en psychosociale onderwerpen.  Door middel van online communicatie kan de student op afstand worden gecoached en kunnen vragen direct gesteld en beantwoord worden. Via de chat kunnen vragen ook anoniem worden gesteld.

Content

Via Check it is het mogelijk om content aan te bieden aan studenten met als doel preventieve ondersteuning. Het aanbod van content wordt door de onderwijsinstelling zelf samengesteld. Zij kunnen hierbij gebruik maken van de reeds bestaande content van andere participerende onderwijsinstellingen. De content bestaat uit informatieve teksten, tips, vragenlijsten, testen, filmpjes en andere media. Uiteraard is het ook mogelijk om directe hyperlinks van externe websites toe te voegen aan Check it waardoor de student direct bij de juiste informatie komt.

Deze content bevat informatie over onderwerpen zoals passend onderwijs, geweld, autisme, geld(problemen), rouw en verlies, huisvesting, (cyber)pesten, studiekeuze, mantelzorg, eenzaamheid en nog veel meer.

Om Check it zo optimaal mogelijk in te zetten bij studentbegeleiding is Check it voorzien van een voorleesfunctie voor laaggeletterde en dyslectici.

Beveiligd communiceren

Via Check it kan de student zelf informatie vinden over onderwerpen die hem bezig houdt. Indien de student hier niet voldoende aan heeft, kan hij via het Check it portaal gemakkelijk online in contact komen met de juiste medewerker van school. Dat kan op verschillende manieren:

  • Als de student graag direct antwoord wil op zijn vraag, kan hij deze anoniem stellen via de chat.
  • Buiten de chattijden kan de student zijn vraag achter te laten via het contactformulier.
  • Daarnaast kan er ook een online coachingtraject worden gestart, zodat de student onafhankelijk van plaats en tijd, toch de juiste begeleiding krijgt.
  • Uiteraard kan de student er ook voor kiezen om face 2 face in contact te komen met de medewerker, hiervoor kan hij via Check it gemakkelijk online een afspraak inplannen.
  • Ook kan WhatsApp worden geïntegreerd binnen Check it zodat de student een appje kan sturen naar een medewerker van school.

Voor wie?

Check it is nu actief op verschillende MBO-instellingen, maar is toepasbaar op alle onderwijsniveaus. Dus ook VO-, HBO- en WO-niveau. Verschillende HBO-instellingen hebben bijvoorbeeld ook al interesse getoond in online ondersteuning voor hun studenten zoals een Check it portaal.

Look & feel van de onderwijsinstelling

Check it is een onderdeel van het begeleidingsaanbod van de onderwijsinstelling. Check it wordt voor elke onderwijsinstelling op maat gemaakt, rekening houdend met de huisstijl en de inhoudelijke boodschap van de onderwijsinstelling. Studenten krijgen toegang tot Check it via de digitale leeromgeving van hun eigen onderwijsinstelling (Blackboard, Eduarte, Magister, Portaal voor Talent etc.).

Ook is Check it te gebruiken als app (verkrijgbaar in de Google Play Store en Apple App Store). De app is uiteraard ook afgestemd op de huisstijl van de school.