Implementatie en advies

Elke onderwijsinstelling kan rekenen op een vaste projectmanager. Deze projectmanager zal vanaf het begin betrokken zijn bij de implementatie en uitvoering van Check it op de betreffende onderwijsinstelling. De projectmanager zorgt in samenspraak met de onderwijsinstelling voor het beheer van de content. Daarnaast ondersteunt en adviseert de projectmanager de werkgroep van de onderwijsinstellingen op gebied van implementatie, studentparticipatie, marketing, communicatie, uitvoering en ontwerp.

Kennisdeling en samenwerking

Een uitgangspunt van Check it is dat de participerende onderwijsinstellingen hun kennis en ervaringen over Check it delen. PAZIO vervult een belangrijke rol bij deze kennisdeling; PAZIO organiseert bijeenkomsten voor alle participerende onderwijsinstellingen waarin nieuwe ontwikkelingen en ervaringen met elkaar worden uitgewisseld. Daarnaast kan iedere onderwijsinstelling gebruik maken van de content van onderwijsinstellingen die al met Check it werken. Aangezien elke onderwijsinstelling een andere focus heeft wat betreft Check it, is er een grote database aan kennis, content en ervaringen waar alle onderwijsinstellingen van profiteren.

Trainingen

Wij bieden onze klanten verschillende trainingen aan op het gebied van online communiceren en begeleiden. Dit om optimaal gebruik van de communicatiediensten chat en online coaching te realiseren.