Onderzoeksmodus AAN!

Check it willen we natuurlijk graag blijven doorontwikkelen. Voor andere onderwijsniveaus en het MBO (waar Check it nu al veel wordt ingezet). Dat willen we graag goed onderbouwd doen. Daarom worden er tot de zomer bij Check it maar liefst drie onderzoeken uitgevoerd omtrent online studentbegeleiding. Benieuwd wat er precies onderzocht wordt? Lees dan snel verder.

Fabian
Fabian Bol, vierdejaars student commerciële economie, onderzoekt onder de scholen die gebruik maken van Check it hoe het gebruik kan worden vergroot. Op dit moment ligt het totale gebruik (over alle scholen) op 28,1%. Binnen Check it gaan we ervan uit dat die 28% nog een stuk hoger kan. Om het gebruik te vergroten is Fabian aan het onderzoeken hoe de klantwaarde verhoogd kan worden en wat er veranderd moet worden aan de marketingactiviteiten. 

Voor de marketingactiviteiten wordt er gekeken welke activiteiten er nu wel werken, welke activiteiten er niet werken en welke activiteiten er moeten worden toegevoegd. 

Om de klantwaarde te verhogen wordt onderzocht welke huidige functies beter kunnen in de ogen van de studenten, welke functies behouden moeten worden en tot slot welke functies de studenten missen aan het huidige Check it. Om een antwoord te vinden op de vraag hoe de klantwaarde verhoogd kan worden, maakt Fabian gebruik van enquêtes die onder de mbo-studenten worden uitgezet.

Mayra
Mayra Keuning is momenteel bezig met haar scriptie voor de master Communicatie, beleid en management aan de Universiteit Utrecht. In haar rol als onderzoeksstagiair bij Check it, zal zij onderzoek doen naar de manier waarop e-health kan bijdragen aan de toegankelijkheid van de zorg voor jongeren met psychische problemen. De verwachtingen omtrent e-health zijn hooggespannen in de hulpverlening voor jongeren met psychische problemen, maar er is nog weinig inzicht in hoe jongeren gebruik maken van e-health om hulp te krijgen bij hun problemen. Dit inzicht is een noodzakelijke voorwaarde om succesvolle hulpverlening aan jongeren te kunnen bieden via e-health. In dit onderzoek zal hierom worden gekeken naar belemmerende en bevorderende factoren die een rol spelen in het gebruik van e-health door jongeren met psychische problemen.

Dirk
Dirk poogt de vraag van PAZIO te beantwoorden wat studenten, zorgaanbieders en decision makers nodig hebben in een eHealth en welzijns platform en hoe dat verschilt van het MBO tegenover het HBO, en de daaruit volgende conclusies te vertalen in een aantal concrete aanbevelingen. Omdat het hierbij niet alleen gaat om de wensen en noden van HBO instellingen en studenten, maar om de fit tussen die wensen en noden enerzijds en het aanbod van PAZIO anderzijds richt Dirk zich daarvoor specifiek op de waardepropositie.

Maar om dit traject goed voort te zetten is het belangrijk voor PAZIO om helder in kaart te brengen wat zowel de studenten aan het HBO als de decision makers en aanbieders van zorg en ondersteuning nodig hebben in een eHealth en welzijns platform, en hoe dat verschilt ten opzichte van het MBO. 

Heeft u ideeën om onze stagiaires te helpen bij hun onderzoek? Laat het ons weten! Hulp is altijd meer dan welkom!

Amy van Kooten