Betere hulp aan mbo-studenten met psychische problemen. Best practices verzameld

mei 2018 | Publicatie Nederlands Jeugdinstituut

Mbo-scholen zoeken naar manieren om de mentale gezondheid van hun studenten te verbeteren. Om inzicht in de aanpak te krijgen, bezochten zo’n 60 professionals in het mbo en de (jeugd-)ggz op 29 mei hierover een uitwisselingsbijeenkomst. De gedeelde best practices staan ter inspiratie beschreven in dit magazine. Ook vertellen drie experts hoe de psychische hulp aan mbo-studenten beter kan. Jeugdarts Wico Mulder noemt Check it als voorbeeld van laagdrempelige online hulpverlening voor jongeren. Lees de publicatie.