Persoonsgegevens die wij verwerken

PAZIO, ontwikkelaar van Check it, verwerkt persoonsgegevens over jou doordat jij deze zelf aan ons verstrekt via het contactformulier, online afspraak applicatie, de chat en/of online coaching. De Verantwoordelijke van Check it is jouw onderwijsinstelling.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door het invullen van het contactformulier, online afspraak applicatie, de chat en/of online coaching.
  • Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens nodig hebben

PAZIO verwerkt jouw persoonsgegevens zodat jouw onderwijsinstelling middels de door jou verstrekte gegevens contact op kan nemen met jou indien nodig.

Naast bovenstaande persoonsgegevens maakt PAZIO gebruik van alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren

PAZIO zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is vijf jaar. Als de Verantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft of de bewaartermijn is verlopen, dan worden de gegevens verwijderd.

Delen met anderen

PAZIO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pazio.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. PAZIO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

PAZIO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pazio.nl.

PAZIO heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.